Polyomavirus (BKV og JCV) PCR

Polyomavirus (BKV og JCV) PCR v. 2.2, 23.01.2020

 

Indikasjon

Se lenker for indikasjon
Lenker: JCV Rikshospitalet
            BKV Rikshospitalet

Prøvemateriale

EDTA-Plasma

EDTA m/gel (Helst eget prøveglass)

 


Se lenker for evt. andre typer prøvemateriale
Se lenker for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

Lenker: JCV Rikshospitalet
            BKV Rikshospitalet

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking
Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver må ankomme Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS) hverdager innen kl: 14:00
(mandag-torsdag), for å sikre forsendelse samme dag.
Blodprøver som ankommer etter kl: 14:00, sendes neste hverdag (mandag-torsdag)

Analysested

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Brukerhåndbok: https://ousmik.no/index.php

Rekvisisjon: Rekvisisjoner OUS

Kommentar

For mer informasjon
Se:
Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: JC-Virus og andre polyomavirusinfeksjoner FHI