Klonazepam (Rivotril)

Klonazepam (Rivotril) v. 1.4, 29.11.2018

Prøvemateriale

Serum

Glass uten gel

 Analysevolum

1,0 ml

 Pasientforberedelse

 Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

 Prøvebehandling

 Avpipetteres før sending

 Kommentar

 Utføres en gang per uke

 Se også Analyseoversikten

 Analysested

 Haukeland universitetssjukehus,  Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

 5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier