AFP, Alfa- Føtoprotein (162)

AFP, Alfa- Føtoprotein (162) v. 1.8, 08.09.2021

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Abbott Alinity I

Indikasjon

Diagnostikk og behandling av primær levercancer. Kontroll hos pasienter med høy risiko for primær levercancer.

Diagnostikk og monitorering av non-seminomatøs testikkelcancer eller ovariecancer sammen med beta-hCG.

Mistanke om neuralrørsdefekter hos foster.

Utføres

Mandag – fredag.

Referanseområde

0 - 10 kIU/L

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 5 – 200 kU/L

Svarvurdering

Forhøyede verdier:

Primær levercancer, testikkelcancer, ovariecancer samt mange embryonale svulster. Neuralrørsdefekt.

Ved kronisk hepatitt eller cirrhose kan også høye verdier forekomme og rask økning av AFP verdien kan være et tegn på utvikling av levercancer

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg fra Abbott

Informasjon fra glassleverandør (MedKjemi)

Norsk elektronisk legehåndbok

Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver etter NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 2 kIU/L - 166000 kIU/L

Svar utgis uten desimaler.

 

Gravide: Konsentrasjonen stiger gjennom hele svangerskapet og når et nivå på 571-714 kIU/L i uke 32-36, hvoretter verdiene faller til 57-357 kIU/L frem mot fødselen og normaliseres i de påfølgende ukene.

(1 kIE/L svarer til 0,7 ug/L.)

 

NPU kode: 02043

Refusjonskategori: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immunkjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert