AFP, Alfa- Føtoprotein (162) v. 1.10

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse

(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)

Analyseapparat: Abbott Alinity I

Indikasjon

Diagnostikk og behandling av primær levercancer. Kontroll hos pasienter med høy risiko for primær levercancer.

Diagnostikk og monitorering av non-seminomatøs testikkelcancer eller ovariecancer sammen med beta-hCG.

Mistanke om neuralrørsdefekter hos foster.

Utføres

Mandag – fredag.

Referanseområde

0 – 1 dager: 9 120 – 190 546 ug/L

1 – 2 dager: 7 943 – 165 959 ug/L

2 – 3 dager: 6 950 – 144 544 ug/L

3 – 4 dager: 6 026 - 125 893 ug/L

4 – 5 dager: 5 297 – 109 648 ug/L

5 – 6 dager: 4 624 – 96 605 ug/L

6 – 7 dager: 4 037 – 84 334 ug/l

7 – 8 dager: 3 524 -  73 621 ug/l

8 – 14 dager: 1 480 – 58 887 ug/L

15 – 21 dager: 575 – 22 910 ug/l

22 – 28 dager: 316 – 6 310 ug/l

29 – 45 dager: 30 – 5 754 ug/L

46 – 60 dager: 16 – 1 995 ug/L

61 – 90 dager: 6 – 1 045 ug/L

91 – 120 dager: 3 – 417 ug/L

121 – 150 dager: 2 – 216 ug/L

151 – 180 dager: 1 – 129 ug/L

6 – 12 mnd: 4 – 69 ug/L

1 – 18 år: < 7 ug/L

> 18 år (menn og ikke gravide kvinner): < 10 ug/L

 

Referanseområdene er veiledende og grensene anbefales ikke brukt som beslutningsgrenser.

Analytisk variasjon (CV)

5 % i nivå 6 – 240 ug/L

Svarvurdering

Forhøyede verdier:

Primær levercancer, testikkelcancer, ovariecancer samt mange embryonale svulster. Neuralrørsdefekt.

Ved kronisk hepatitt eller cirrhose kan også høye verdier forekomme og rask økning av AFP verdien kan være et tegn på utvikling av levercancer

 

Maksimumskonsentrasjonen i fosterets serum nås ved ca 16 svangerskapsuke. Fra det tidspunktet stiger også AFP-konsentrasjonen i morens serum og når sin topp omkring uke 30. Deretter avtar konsentrasjonen. Voksne, ikke gravide, har kun spormengder av AFP i serum.

 

AFP nivåene i serum hos kvinner i den svarte befolkningen er i gjennomsnitt 10 % høyere enn AFP verdiene for den ikke – svarte befolkningen.

 

Referanser

Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi

Pakningsvedlegg fra Abbott

Informasjon fra glassleverandør (MedKjemi)

Norsk elektronisk legehåndbok
Referanseområdet for voksne er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver etter NORIP prosjektet.
Veiledende referanseområde for barn er hentet fra Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk biokjemi.

Kommentar

Måleområde: 2 ug/L – 200 000 ug/L

Svar utgis med 1 desimal opp til 1000 ug/L, ingen desimaler for svar > 1000 ug/L

 

Konverteringsfaktor: ug/L x 0,83 = kU/L

NPU kode: 19766

Refusjonskategori: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi.

Tlf. 51 51 95 14

Faggruppe/Seksjon: Immunkjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert