Haptoglobin (084)

Haptoglobin (084) v. 1.5, 26.06.2020

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Immunokjemisk

Indikasjon

Anemiutredning, spesielt ved mistanke om hemolytisk anemi. Mistanke om inflammasjon eller neoplasme.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0 - 14 dager:     0 - 0,1 g/L

15 dg - < 1 år:  0,07 - 2,21 g/L

 

1 - < 12 år:     0,07 - 1,63 g/L

12 - < 19 år:   0,07 - 1,79 g/L

19 - < 50 år:   0,15 - 1,66 g/L

> = 50:           0,28 - 1,80 g/L

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Svarvurdering

Høye verdier: Haptoglobin er et akuttaseprotein og stiger ved akutte og kroniske inflammasjoner.        

Lave verdier: Typisk ved intravasal hemolyse, økt hemoglobinomsetning/turnover, samt ved total mangel på haptoglobin, en medfødt tilstand hvor det ikke dannes haptoglobin i leveren.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder:

Hemolyse eller økt hemoglobinomsetning og aktive prosesser har vanligvis motsatte effekter på haptoglobinnivået og kan ved samtidig opptreden nøytralisere hverandre.

 

Analysekode: NPU 19788

Refusjonstakst: MB 5

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi