Progesteron (168)

Progesteron (168) v. 1.16, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL (abs.minimum 125 uL)

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.
Oppbevares ved 2 - 8 grader

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Mistanke om anovulasjon eller lutealsvikt ved infertilitet eller menstruasjonsforstyrrelser.

Utføres

Mandag - fredag.

Referanseområde

Kvinner (verdier hentet fra pakningsvedlegg):
Follikulær fase: < 0,3 - 1,0 nmol/L, 10 - 4 dager før topp punkt midt i syklus.
Lutealfase: 3,8 - 51 nmol/L, 4 - 10 dager etter topp punkt.
Klimakteriet: < 0,3 - 0,6 nmol/L

Barn jenter (verdier hentet fra CALIPER):
4 dager – < 1 år: < 4,2 nmol/L
1 - < 10 år: < 1,1 nmol/L
10 - < 15 år: 0,4 - 2,7 nmol/L
15 - < 19 år: 0,6 – 33 nmol/L

Menn (verdier hentet fra pakningsvedlegg):
Menn > 19 år: < 0,3 – 0,6 nmol/L

Barn gutter (verdier hentet fra CALIPER):
30 dager - < 1 år: < 2,1 nmol/L
1 - < 10 år: < 1,1 nmol/L
10 - < 15 år: 0,4 - 2,7 nmol/L
15 - < 19 år: 0,5 – 1.8 nmol/L

Analytisk variasjon (CV)

8 % i nivå 4,0 - 23 nmol/L

Biologisk variasjon

Nyfødte har høye verdier. For øvrig lave verdier i barneårene.
I løpet av menstruasjonssyklusen varierer progesteronnivået.
I follikelfasen er konsentrasjonen lav, mens den øker kraftig i lutealfasen og når et maksimum 6-9 dager etter eggløsningen.
Bruk av p-piller gir lave verdier under hele syklusen. Konsentrasjonen øker jevnt under svangerskapet. Den synker raskt etter fødsel.

Svarvurdering

Høye verdier kan sees etter ovulasjon (lutealfasen), under graviditet, ved ufullstendig placentaavgang, mola hydatidosa, chorionkarsinom, lipoid ovarial tumor, theca luteincyste og kongenital adrenal hyperplasi som følge av enzymsvikt i steroidsyntesen.
Lave verdier kan sees ved anovulatoriske sykluser eller sviktende lutealfunksjon.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)
Egne forsøk
Referanseområdet til voksne kvinner og menn er hentet fra pakningsvedlegget til analysen (Abbott). Referanseområdet til barn er hentet fra Caliper, en kanadisk referansedatabase.

Kommentar

Måleområde: 1,6 - 1272 nmol/L
Svar imellom 1,6 - 9,9 nmol/L utgis med 1 desimal.
Svar imellom 10 - 1272 nmol/L utgis uten desimal.

NPU kode: 03242
Refusjonstakst: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert