Hepatitt C Virus (HCV) Genotyping v. 2.2, 04.01.2022

Indikasjon

Behandlingsveiledende analyse for pasienter med kronisk Hepatitt C infeksjon
Prøven rekvireres som regel av spesialist i gastroenterologi eller infeksjonsmedisin, eller i samråd med slik spesialist

Se lenke: Hepatitt C Genotyping - Haukeland

Prøvemateriale


Serum
Serum m/gel (Helst eget prøveglass)

 

 

Se lenke for evt. informasjon om holdbarhet og analysevolum

 

Lenke: Hepatitt C Genotyping - Haukeland

Prøvebehandling

Sentrifugeres innen 6 timer etter prøvetaking

Prøveglasset må (pga. fare for kontaminasjon) sendes uåpnet

Forsendelse

Blodprøver leveres Avdeling for medisinsk mikrobiologi (SUS), som videresender denne. Sendes når det foreligger svar på Hepatitt C virus RNA (PCR)

Analysested

Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Analyseoversikten: https://analyseoversikten.no/

Rekvisisjon: Rekvisisjon HUS

 

Rekvisisjon for mikrobiologiske analyser (HUS) benyttes. Kryss av for annet materiale og angi «Hepatitt C Genotype» som ønsket analyse. Kliniske opplysninger: dersom det er mistanke om reinfeksjon, må dette skrives på rekvisisjonen

Kommentar

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Hepatitt C

 

For mer informasjon

Se: Rekvirering av mikrobiologiske analyser
Se: Hepatitt C - Veileder for helsepersonell FHI