HVA (homovanillinsyre) i urin hos barn v. 1.3, 22.06.2021

 

Prøvemateriale

Urin

Spot-urin

Analysevolum

4-5 ml

Pasientforberedelser

Barnet bør unngå frukt, grønnsaker og nøtter i et par døgn før prøven tas. Bør også unngå medisiner dersom mulig. Før eventuelt på sendeskjemaet til prøven hvilke medisiner som er tatt. 

Prøvetaking

Dersom prøven tas på sykehuset, skal den straks bringes ned til laboratoriet for surgjøring. Si muntlig fra til laboratoriepersonell om at prøven må surgjøres og fryses straks.

Dersom prøven tas hjemme, må den fryses umiddelbart. Og deretter transporteres frosset til barneavdeling/laboratoriet. Denne prøven vil da ikke være surgjort.

Prøvebehandling

Dersom prøven tas på sykehuset og mottas ufrosset straks etter prøvetaking, skal den surgjøres til pH=4 og deretter straks fryses. Oppbevares frosset.

Prøve som mottas frosset, merkes med "Frosset umiddelbart, men ikke surgjort".

Forsendelse

Sendes på tørris

Holdbarhet

Oppbevares frosset

Indikasjon

Mistanke om nevroendokrine svultster, hovedsakelig nevroblastom.

Prøven benyttes også til å vurdere respons på behandling og oppdage evt. residiv av sykdom

Kommentar

Denne prøven, som er en spot-prøve, skal alltid sendes til OUS/Rikshospitalet/Medisinsk biokjemi, den skal ikke sendes til Aker hormon.

Se eventuelt HVA ved OUS

OUS/Rikshospitalet/Medisinsk biokjemi måler metabolitter i spoturin og relaterer normalområdet til kreatinin-konsentrasjon i urin.

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier Skjema bestilles via link

Avdeling

Rikshospitalet

Avdeling for medisinsk biokjemi

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Søkeord

Nevroblastom