Kvikksølv i urin

Kvikksølv i urin v. 1.4, 10.12.2020

 

Prøvemateriale

Morgenurin

Sterilinglass eller lignende.

Kvikksølvfri beholder

Analysevolum

5,0 ml morgenurin

Kommentar

Utføres 1 gang per uke.

Se også Analyseoversikten

Feilkilde

Forurensing av prøvetakingsutstyret kan gi falskt høye verdier.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier