Mykofenolat (Cellcept)

Mykofenolat (Cellcept) v. 1.8, 03.11.2021

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass

Analysevolum

Minimum 0,5 ml

Prøvebehandling

EDTA-glass uten gel kan sendes videre ubehandlet, også på fredager. Dersom prøven ikke sendes en fredag før helg, må prøven sentrifugeres og avpipetteres. 

EDTA-glass med gel må sentrifugeres før sending.

Plasma kan fryses dersom det er behov for oppbevaring i mer enn 1 uke.

Holdbarhet

Plasma er holdbar 3 døgn i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap

Blod er holdbart i 3 døgn

Indikasjon

Vurdering av terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering.

Kommentar

Immunosuppressivt middel.

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier