Mykofenolat (Cellcept)

Mykofenolat (Cellcept) v. 1.6, 07.04.2020

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass, eventuelt edta-glass med gel

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

EDTA-glass uten gel kan sendes videre ubehandlet, også på fredager. Dersom prøven ikke sendes en fredag før helg, må prøven sentrifugeres og avpipetteres. Plasma kan også fryses dersom det er behov for oppbevaring i mer enn 1 uke.

EDTA gelglass sentrifugeres

Holdbarhet

Plasma er holdbar 3 døgn i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap

Blod er holdbart i 3 døgn

Indikasjon

Vurdering av terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering.

Kommentar

Immunosuppressivt middel.

Se Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier