Mykofenolat (Cellcept)

Mykofenolat (Cellcept) v. 1.9, 28.11.2022

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass m/gel

Analysevolum

Minimum 0,5 ml

Prøvebehandling 

EDTA-glass med gel må sentrifugeres før sending 

Plasma kan fryses dersom det er behov for oppbevaring i mer enn 1 uke

 

EDTA-glass uten gel kan unntaksvis benyttes, men da må prøven sentrifugeres og avpipetteres  

Holdbarhet

Plasma er holdbar 3 døgn i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap

Blod er holdbart i 3 døgn

Indikasjon

Vurdering av terapisvikt, interaksjoner, bivirkninger og overdosering.

Kommentar

Immunosuppressivt middel

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Medisinsk Biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier