Proinsulin

Proinsulin v. 1.6, 29.08.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Pasientforberedelser 

Prøven må tas fastende

Prøvebehandling

Hemolysefritt serum avpipetteres så raskt som mulig etter sentrifugering

Prøven settes i kjøleskap til den kan sendes 

Prøven bør ikke sendes fredager eller før helligdager for å unngå for lang transporttid i romtemperatur

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Utredning av insulinom

Sending

Sendes i romtemperatur

Sending før helg og helligdager bør unngås

Kommentar

Diagnostisering av insulinom; svulst i bukspyttkjertelen. Insulin kan dannes av svulsten og føre til hypoglykemi

Se også Proinsulin i brukerhåndboken til OUS

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier