Buprenorfin i urin (735)

Buprenorfin i urin (735) v. 1.5, 20.09.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetterør.

Analysevolum

5 mL

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse, for nærmere detaljer se Rundskriv IS-2231 fra Sosial- og helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Holdbarhet i romtemperatur 3 døgn og ved 2-8 °C i 1 uke.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.

Diagnostisere misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.

Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar; påvist eller ikke påvist.

Påvist prøve kan skyldes inntak av legemidler som inneholder buprenorfin, for eksempel Subutex, Temgesic, Suboxone.

Buprenorfin påvises i urinen sammen med metabolitten norbuprenorfin. Påvist både buprenorfin og norbuprenorfin skyldes normalt inntak av buprenorfin. Ikke påvist prøve indikerer at prøvegiver ikke har inntatt buprenorfin eller tilstrekkelig dose buprenorfin til at utskilt mengde i urinen kan detekteres med den anvendte metoden. Dersom bare buprenorfin og ikke norbuprenorfin blir påvist, er dette en sterk indikasjon på at prøven er forfalsket ved direkte tilsatt buprenorfin i urinen. I noen tilfeller vil kun metabolitten norbuprenorfin være påvist, f.eks. ved lave doser eller prøvetaking lengre tid etter inntak.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, f.eks. fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Analysekode:

Buprenorfin: NPU04584

Norbuprenorfin: NPU29139

Refusjonskode: KF2 per analytt.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert