Kalprotectin i feces

Kalprotectin i feces v. 1.5, 30.08.2022

Prøvemateriale

Fæces

Uringlass

Analysevolum

Halvfullt sterilinglass, minimum 10 ml

Forsendelse

Sendes på vanlig måte, også prøver som har vært frosset fram til sending, men disse må merkes med "har vært frosset"

Holdbarhet

Holdbart i 7 døgn.

Indikasjon

Kalprotektin i feces er en markør for inflammasjon i tarm. Analysen benyttes til å skille mellom inflammatorisk tarmsykdom (IBD) og irritabel tarm syndrom (IBS) med tanke på utvelgelse av pasienter til endoskopisk undersøkelse. Analysen kan også benyttes som markør for aktivitet av inflammatorisk tarmsykdom.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Analysested

Haukeland universitetssjukehus

Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjon

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier