IGFBP-3 (Insulinlike growthfactor bindingprotein-3) v. 1.4, 01.12.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/Glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL serum

Prøvebehandling

Prøven må sentrifugeres innen 1 time etter prøvetaking

Holdbarhet

Serum (gelrør/avpipettert) har følgende holdbarhet:

  • Romtemperatur: 24 timer
  • Kjøleskap (2-8 °C): 7 dager

Avpipettert serum er holdbart i 12 måneder i frys (ved -20 °C)

Forsendelse

Ved behov for å oppbevare prøve i kjøleskap før sendingen, merk prøven med «tatt ut av kjøleskap: dato/klokkeslett», slik at haldbarheten kan kontrolleres ved ankomst laboratoriet.
  

Indikasjon

IGFBP-3 bør rekvireres sammen med IGF-1. Utredning av barn med veksthemning og voksne med mistanke om veksthormonmangel. Kontroll av behandling ved veksthormonsubstitusjon. Mistanke om akromegali/gigantisme.

Kommentar

Produksjonen av IGFBP-3 reguleres av veksthormon og er det viktigste av bindeproteinene for IGF-1. IGFBP-3 binder ca. 80 % av IGF-1 i blodet. Serumnivået av IGFBP-3 er nedsatt ved veksthormonmangel og øket ved overproduksjon av veksthormon. På grunn av lang halveringstid i blodet er serumnivået av IGFBP-3 et bedre mål på veksthormonsekresjonen enn serumkonsentrasjonen av veksthormon. Veksthormonsekresjonen skjer episodisk, og halvlivet i serum er kort, slik at en enkelt veksthormonbestemmelse er lite representativ for veksthormonsekresjonen.

Tyroksin og trijodtyronin stimulerer serum nivået av IGFBP-3 og IGF-1.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier