v. 1.3 Flufenazin (Siqualone)

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning, gelglass kan ikke benyttes

 Analysevolum

 1,0 ml

 Prøvebehandling

 Må lysbeskyttes.

La stå 30 min før sentrifugering.

Avpipetteres og fryses.

Sendes på tørris 

 Kommentar

 Se også analysportalen

 Analysested

Specialkemi läkemedel, vån 3

Klinisk kemi

Labmedicin

221 85 Lund

Sverige

 Rekvisisjonsskjema

 Remiss