Flufenazin (Siqualone)

Flufenazin (Siqualone) v. 1.4, 10.12.2020

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning, gelglass kan ikke benyttes

 Analysevolum

 1,0 ml

 Prøvebehandling

La stå 30 min før sentrifugering.

Sentrifugeres 10 min ved 2000g

Avpipetteres og fryses.

Sendes frosset på tørris 

 Kommentar

 Se også analysportalen

 Analysested

Specialkemi läkemedel, vån 3

Klinisk kemi

Labmedicin

221 85 Lund

Sverige

 Rekvisisjonsskjema

 Remiss