Schistosoma i urin (Schistosoma haematobium, Schistosoma species) v. 1.1

 

Indikasjon

Mistanke om urogenital schistosomiasis etter opphold i ferskvann i endemisk område for Schistosoma haematobium/ Schistosoma species.

(Prøve tas tidligst 10-12 uker etter infeksjonstidspunkt).

 

Prøvemateriale

Samleurin anbefales: Urin samles om dagen over minst 4 timer, og bør inkludere tidsrommet kl.10-14, da eggutskillelsen skal være størst.

Forsendelse

Sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares mørkt og kjølig (2 – 8⁰C) til forsendelse. Prøveglasset kan f.eks. pakkes inn i aluminiumsfolie. Prøven bør nå laboratoriet innen et døgn etter prøvetaking. Fortrinnsvis sendes hele urinmengden til laboratoriet, i beholder uten tilsetning. Sendes i ren plastbeholder med skrulokk eller ren flaske med skrukork.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

 

Metode

Mikroskopi av konsentrert (sentrifugert) materiale

Utføres

Mandag til fredag

Svartid

 1 – 5 dager

Svarvurdering

Påvist eller Ikke påvist Schistosoma species egg

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert