Schistosoma i urin (Schistosoma haematobium, Schistosoma species) v. 1.0, 08.06.2020

 

Indikasjon

Mistanke om urogenital schistosomiasis etter opphold i ferskvann i endemisk område for Schistosoma haematobium/ Schistosoma species.

(Prøve tas tidligst 10-12 uker etter infeksjonstidspunkt).

 

Prøvemateriale

Samleurin anbefales: Urin samles om dagen over minst 4 timer, og bør inkludere tidsrommet kl.10-14, da eggutskillelsen skal være størst.

Forsendelse

Sendes snarest til laboratoriet. Oppbevares mørkt og kjølig (2 – 8⁰C) til forsendelse. Prøveglasset kan f.eks. pakkes inn i aluminiumsfolie. Prøven bør nå laboratoriet innen et døgn etter prøvetaking. Fortrinnsvis sendes hele urinmengden til laboratoriet, i beholder uten tilsetning. Sendes i ren plastbeholder med skrulokk eller ren flaske med skrukork.

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer

Metode

Mikroskopi av konsentrert (sentrifugert) materiale

Utføres

Mandag til fredag

Svartid

 1 – 5 dager

Svarvurdering

Påvist eller Ikke påvist Schistosoma species egg

Rekvisisjonsskjema

Rosa - Seksjon for bakteriediagnostikk 

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518852

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert