Navlestrengsundersøkelse

Navlestrengsundersøkelse v. 1.4, 31.01.2022

 Prøvemateriale

Navlestrengsblod

 

EDTA-glass

Analysevolum

7 mL navlestrengsblod (minimum 1mL)

Pasientforberedelser

Ingen 

Prøvetaking

Materialet må være representativt for barnet.

Analysen kan kun rekvireres på inneliggende pasienter

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap/romtemperatur.

Forsendelse

Ikke aktuelt

Merking av prøve

Følgende skal stå på både prøveglass og rekvisisjon.

a: Morens navn og fødselsnummer

b: Barnets fødselsdato, kjønn og klokkeslett for fødsel

c: Navlestrengsprøve

Metode

Hemagglutinasjon

Indikasjon

Utføres på alle RhD negative mødre.

Utføres

Dagtid, alle dager.

Svarvurdering

Dersom navlestrengsprøven types til RhD positiv:

Barnet er typet til RhD positiv, det anbefales at mor behandles med RhD-profylakse

 

Dersom navlestrengsprøven types til RhD negativ:

Barnet er typet til RhD negativ, RhD-profylakse er ikke indisert

 

Ved problem med RhD-typing besvares prøven:

Barnets RhD-type er usikker. Betraktes som RhD positiv i forbindelse med RhD-profylakse.

 

Mengde RhD-profylakse som gis i hvert tilfelle bestemmes av behandlende lege.

 

Mor skal behandles innen 72 timer etter fødsel.

Kommentar

NPU-kode – bruksnavn:

NPU21917-Ery-RhD antigen

NPU20242-Ery-Dw antigen

Rekvisisjonsskjema

Bruk skjema til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin (hvit/rosa). Kryss for Navlestrengsprøve.

Skjema skal merkes med mors navn og fødselsnummer barnets fødselsdato, kjønn og klokkeslett for fødsel, samt navlestrengsprøve.

Avdeling

Avdeling for Immunologi og Transfusjonsmedisin/seksjon for analyse/immunhematologi

Tlf 51518822