Hiv antigen/antistoff (A) v. 1.7

 

 

Indikasjon

Mistanke om hiv-infeksjon/smitte. Ved mistanke om nysmitte må eksponeringstidspunkt angis

Stikkskade

Screening blodgivere

Frivillig screening av gravide

Prøvemateriale

Serum-gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (2-8 grader)

Sendes laboratoriet snarest. Kan sendes i romtemperatur.

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Evt. fullt navn og fødselsnummer

Metode

Immunkjemisk kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse (CMIA)

Påvisning av hiv-antigen/antistoff (hiv p24 antigen og/eller antistoff mot hiv-1/HIV-2)

Metode: Hiv antistoff konfirmasjonstest (Geenius): Immunokromatografi 

Utføres

Mandag-lørdag

Svartid

0-3 dager dersom hiv antigen/antistoff ikke påvist.

Prøver med resultat reaktiv/svak reaktiv/grenseverdi undersøkes med hiv-antistoff konfirmasjonstest (Geenius), denne utføres i løpet av 0-3 dager etter at hiv antigen/antistoff-screeningtest (CMIA) er utført.   Ved positiv konfirmasjonstest (Geenius), varsles rekvirent per telefon samme dag.

Reaktive prøver med høye verdier varsles rekvirent per telefon samme dag, evt påfølgende dag.

Enkelte prøver med resultat reaktiv/svak reaktiv/grenseverdi sendes til eksternt laboratorium for supplerende undersøkelser (Western blot, hiv P24 antigentest). 

Svar/svarvurdering

Reaktiv/svak reaktiv- med kommentar

Ikke påvist

Grenseverdi- med kommentar

Kommentar

Ved reaktiv prøve blir rekvirent bedt om å sende inn kontrollprøve, både for vurdering av eventuelle endringer i ny prøve og for å utelukke prøveforbytting.

Hiv-infeksjon er påvist først når svar på konfirmasjonstest og kontrollprøve foreligger.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for virologi og molekylærdiagnostikk

Tlf: 51518806

Akkrediteringsstatus

Akkreditert for hiv antigen/antistoff (CMIA).*
*Frivillig suspendert fra akkrediteringen i 2023.

Ikke akkreditert for hiv konfirmasjonstest (Geenius)