IA2-antistoff

IA2-antistoff v. 1.4, 01.12.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 mL

Indikasjon

Utredning ved mistanke om autoimmun diabetes mellitus.

Se eventuelt Anti-GAD og Zink transporter 8 antistoff (Anti-ZnT8).

Holdbarhet

3 døgn på gel og 5 døgn når serum er avpipettert, i værelsestemperatur

7 døgn, både på gel og avpipettert, i kjøleskap

Kommentar

Prøven bør tas fastende.

Lipemi og hemolyse kan påvirke resultatet

Se Analyseoversikten på Haukeland

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier