Plasminogen

Plasminogen v. 1.2, 17.04.2019
​Prøvemateriale Citratplasma
Analysevolum Plasma fra 2 citratrør
Prøvebehandling

Sentrifugert 2500g i 15 min

Platefritt plasma overføres umiddelbart til plastrør

Holdbarhet Holdbar 4 t i værelsestemperatur
​Forsendelse Fryses og sendes på tørris

Kommentar

Kontakt Rikshospitalet dersom denne prøven ønskes, analyseres bare i spesielle tilfeller.

Kliniske opplysninger på sendeskjema må føres på.

Se Koagulasjonsfaktorer

Analysested

Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon for hemostase og trombose

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon Rekvisisjon