Plasminogen

Plasminogen v. 1.3, 15.06.2022
​Prøvemateriale

Citratplasma

Analysevolum

Plasma fra 2 citratrør

Prøvebehandling 

Sentrifugeres ved 2500g i 15 min

Platefritt plasma overføres umiddelbart til plastrør

Holdbarhet

Holdbar 4 t i værelsestemperatur

​Forsendelse

Fryses og sendes på tørris

Kommentar

Kontakt Rikshospitalet dersom denne prøven ønskes, analyseres bare i spesielle tilfeller.

Kliniske opplysninger på sendeskjema må føres på.

Se Koagulasjonsfaktorer

Analysested

Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Seksjon for hemostase og trombose

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Rekvisisjon

Rekvisisjon