Proteser og andre fremmedlegemer, bakteriologisk dyrkning (A) v. 1.2, 07.03.2018

 

Indikasjon

Mistanke om infeksjon i protese, osteosyntesemateriale eller andre fremmedlegemer.

Prøvemateriale

Fremmedlegemer (skrue, protese).

Steril universalkonteiner.

Analysevolum

Ved lite prøvemateriale: Tilsett noen dråper sterilt, fysiologisk saltvann for å hindre uttørking.

Prøvetaking

Prøvene må tas under sterile forhold (peroperativt).

 

Ved mistanke om proteseinfeksjon anbefales det å ta 5 prøver:

     ● 3 periprotetiske prøver (helst fra interface-membranen)

     ● 1 leddvæske før skylling (evt på blodkulturflaske)

     ● 1 prøve fra synovialhinne

Prøve (avskrap) fra protese gir lite ekstra.

Prøvebehandling

Oppbevares i kjøleskap (4 °C).

Holdbarhet

Prøven transporteres raskest mulig til laboratoriet.

Inntil 2 timer ved romtemperatur.

Inntil 24 timer i kjøleskap (4 °C).

Merking av prøve

Fullt navn og fødselsnummer. Dato. Lokalisasjon.

Metode

Aerob og anaerob dyrkning.

Ved mistanke om leddproteseinfeksjon har direkte mikroskopi liten verdi, men kan vurderes ved akutte eller uttalt kliniske tegn til infeksjon.

Utføres

Sykehusprøver: Alle dager

Polikliniske prøver: Mandag til lørdag

Svartid

Sykehusprøver:

   -Ingen vekst: 7 dager

   -Vekst: 7-8 dager

Polikliniske prøver:

   -Ingen vekst: 7-8 dager

   -Vekst: 7-8 dager

 

Spesielle kliniske opplysninger kan kreve lengre dyrkningstid.

Viktige positive funn meddeles fortløpende elektronisk, eventuelt i tillegg telefonisk.

Svar/svarvurdering

Ingen vekst.

Vekst med identifikasjon og eventuell resistensbestemmelse.

I prøver tatt fra normalt sterile områder rapporteres vanligvis alle funn.

Laboratoriet kommenterer svaret ut fra mikrobiologiske funn og kliniske opplysninger.

Kommentar

Dype sårprøver har begrenset utsagnsverdi.

Pasienten bør ikke stå på antibiotika ved prøvetaking.

Rekvisisjonsskjema

Rosa.

Gode kliniske opplysninger og prøvelokalisasjon er viktig for optimal undersøkelse og tolkning av prøvesvar.

Avdeling

 

Avdeling for medisinsk mikrobiologi.

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk.

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus Akkreditert