Kodein

Kodein v. 1.4, 07.05.2021

 

 Prøvemateriale

 Serum

 Glass uten tilsetning

 Prøvetaking

 Prøven bør tas 4-6 timer etter inntak av siste dose.

 Analysevolum

 1,5 ml

 Prøvebehandling  Prøven må sentrifugeres og avpipetteres før sending

 Kommentar

 Se Analyser på St.Olav

 Analysested

 St. Olavs Hospital,  Avdeling for klinisk farmakologi

 Laboratoriet medisinsk klinikk

Erling Skjalgsons gate 1

 7030 Trondheim

 Rekvisisjonsskjema 

 Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier