Nevrogenetiske analyser

Nevrogenetiske analyser v. 1.4, 13.10.2022

Prøvemateriale

EDTA-fullblod – EDTA glass 3mL

Heparin-blod – (uten gel) 4 mL

Analysevolum

3 mL og/eller 4 mL

Prøvebehandling

Prøven skal IKKE sentrifugeres!

Holdbarhet

Pga. holdbarhet må heparinblod tas mandag eller tirsdag, og sendes samme dag.

Kommentar

For genetiske analyser ved St. Olav, se baksiden av rekvisisjon.

For andre genetiske analyser se Genetikkportalen.no

Analysested

St. Olavs Hospital

Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratoriesenteret,

Erling Skjalgssons gt. 1,

7006 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier