Vitamin D Bindende Protein (DBP) v. 1.2, 09.04.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Indikasjon

Økt serumkonsentrasjon av østrogener vil øke produksjonen, mens androgener hemmer produksjonen. Konsentrasjonen av 25-OH-Vit. D, som er et mål på kroppens vitamin D-status, er lite påvirkelig av DBP-nivået. Den frie konsentrasjonen av 1a,25-(OH)2-Vit.D, som formidler de biologiske effektene av Vit. D, reguleres bl.a. av serumkonsentrasjonen av PTH og Kalsium, fritt. Den frie konsentrasjonen holdes derved temmelig konstant uavhengig av DBP-konsentrasjonen. Når DBP-konsentrasjonen avviker fra det normale, er derfor totalkonsentrasjonen av 1a,25-(OH)2-Vit.D et dårlig mål på den frie og biologisk aktive konsentrasjonen av 1a,25-(OH)2-Vit.D. Det beste målet på den frie fraksjonen av 1a,25-(OH)2-Vit.D er ratio 1a,25-(OH)2-vit.D/DBP.

Kommentar

Se Vitamin D-bindende protein (DBP) i serum

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier