Vitamin D Bindende Protein (DBP) v. 1.3, 27.04.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Indikasjon

Bindeprotein for 25-OH Vitamin D og 1,25-(OH)2 Vitamin D3. For bereging av fritt Vitamin D ved tilstander (graviditet, leversykdom etc) som påvirker DBP nivået

Kommentar

Se Vitamin D-bindende protein (DBP) i serum i brukerhåndboken til OUS

Se også Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier