CA 15-3

CA 15-3 v. 1.4, 19.04.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

1,0 mL

Indikasjon

Terapi- og oppfølgingskontroll av mammakarsinom.

Holdbarhet

5 døgn i kjøleskap

Kommentar

Se også analyseregister på St.Olav hospital

Analysested

St.Olav hospital HF, Avdeling for medisinsk biokjemi,

Laboratoriet Medisinsk klinikk

Erling Skjalgssons gate 1

7030 Trondheim

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier