Transglutaminase (tTG) IgA

Transglutaminase (tTG) IgA v. 2.3, 04.08.2021

Prøvemateriale

Beholder

Serum.

Serum-glass med gel.

Analysevolum

2 mL

Prøvetaking

Før prøvetaking skal pasienten identifisere seg og oppgi fullt navn og fødselsnummer/D-nummer (11 siffer).

Prøvebehandling

Prøven må koagulere fullstendig før sentrifugering. Sentrifugeres før forsendelse. Oppbevares i kjøleskap. Sterkt hemolysert eller lipemisk serum skal unngås.

Forsendelse

Romtemperatur

Holdbarhet

Bør være laboratoriet i hende innen 48 timer.

Merking av prøve

  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato

Metode

Fluorescens enzym-immunoassay (FEIA)

Indikasjon

Ved mistanke om cøliaki eller dermatitis herpetiformis samt behandlingsoppfølging ved disse tilstandene.

Utføres

Alle virkedager, dagtid.

Referanseområde

< 7 U/mL

Svarvurdering

Postitiv Transglutaminase IgA (erstatter endomycium-test), regnes som nær diagnostisk for cøliaki. Diagnosen bør likevel bekreftes med andre undersøkelser.

Kommentar

Ved lave verdier (< 0,2 U/mL) utføres også Transglutaminase (tTG) IgG og kvantitering av immunglobulin A.

 

Testene kan brukes både hos barn og voksne, men har større usikkerhet hos barn under 2 år.

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin - immunologiske undersøkelser

Merk skjema med:

  • For- og etternavn på rekvirerende lege
  • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
  • Pasientens for- og etternavn
  • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • Prøvetakingsdato
  • Prøvetakers signatur

Avdeling

Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse - immunologi

Tlf.: 51 51 88 60