ADAMTS13
ADAMTS13 v. 2.1

 

Prøvemateriale

Citrat-plasma

Na citrat

Analysevolum

3 stk. 3 ml Citrat-glass

Prøvebehandling

Bruk minst mulig stase ved prøvetaking.

Prøvene må sentrifugeres straks etter prøvetaking.

Glassene sentrifugeres ved 2200g i 10 min. Plasma avpipetteres 3mm over blodlegemene og over i 3 sekundærrør (vanlige plastrør). Avpipettert plasma sentrifugeres så en gang til ved 2200g i 10 min og avpipetteres 3mm over blodlegemene og over i 3 plastrør. Fryses deretter ved -40°C eller kaldere.

Holdbarhet

Holdbar 2 timer i romtemperatur.

Oppbevares i -40°C eller kaldere.

Forsendelse

Sendes på tørris 

Kommentar

Notér på rekvisisjon til St.Olav om det ønskes anlysert ADAMTS13-aktivitet og/eller antistoff, IgG

Se ADAMTS13-aktivitet og ADAMTS13-antistoff IgG i labhåndboken til St.Olav

Analysested

St.Olavs Hospital

Avdeling for medisinsk biokjemi

Erling Skjalgssons gt. 1

7030 Trondheim

Telefon: 72 57 32 52

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier