21-Hydroksylase-antistoff

21-Hydroksylase-antistoff v. 1.5, 13.02.2020

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,2 ml

Forsendelse

Oppbevares i kjøleskap

Holdbarhet

3 døgn i romtemperatur, 7 døgn i kjøleskap i sentrifugert gelglass/avpipettert serum

Indikasjon

Utredning av påvist eller mistenkt binyrebarksvikt

Kommentar

Se eventuelt Analyseoversikten ved Haukeland Universitetssykehus

Feilkilder

Lipemisk og hemolysert serum, samt serum med høye konsentrasjoner av bilirubin kan ikke analyseres.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier