Opiater i urin (734)

Opiater i urin (734) v. 1.8, 10.05.2021

Prøvemateriale

Urin.

Monovetteglass.

Analysevolum

5 mL.

Pasientforberedelser

Pasienten skal være informert om formålet med prøven, og hva prøvesvaret kan brukes til.

Prøvetaking

Urinprøven bør avgis under påsyn, siden det ellers vil være mulig å manipulere prøven under prøveavgivelse. For nærmere detaljer se Veiledere IS-2231 fra helsedirektoratet.

Prøvebehandling

Oppbevares ved 2-8 °C.

Forsendelse

Ingen.

Holdbarhet

Holdbar 3 døgn i romtemperatur og 1 uke ved 2-8 °C.

Merking av prøve

Sett etikett med barkode på langs.

Metode

Immunokjemisk screeninganalyse.
Bekreftelsesmetode: LC-MS/MS.

Indikasjon

Kontroll av inntak.
Avdekke misbruk.

Utføres

Mandag til fredag, dagtid.
Forventet svartid: 3 virkedager.

Referanseområde

Ikke påvist.

Analytisk variasjon (CV)

Oppgis ved henvendelse.

Svarvurdering

Analysesvar skal kun brukes i medisinsk sammenheng.

Det utgis kvalitativt svar.
For screeningsanalyser: ikke påvist eller til bekreftelse.
For bekreftelsesanalyser: ikke påvist eller påvist.

Ikke påvist betyr at opiatforbindelser som for eksempel morfin, kodein og heroin ikke er påvist i prøven.

Til bekreftelse betyr at prøven analyseres ved hjelp av spesifikk metode for følgende stoffer:

Stoff

Preparat

Påvises ved metabolitter og stoffer

Estimert påvisningstid i urin etter inntak

Morfin

Dolcontin

Morfin

Morfin

Morfin-glucuronid

1-3 dager

Heroin

6-monoacetylmorfin og

6-acetylkodein

Gateheroin

Morfin

Morfin-glucuronid

Kodein

6-MAM

6-acetylkodein

1-3 dager

 

 

6-12 timer

Kodein

Paralgin forte

Pinex forte

Codaxol

Kodein

Morfin

Morfin-glucuronid

1-3 dager

Oksykodon*

Oxycodone

OxyNorm

OxyContin

Tarqiniq

Oksykodon

1-2 dager

Etylmorfin

Cosylan

Solvipect Comp.

Etylmorfin

Morfin-glucuronid

2-3 dager

Kodein nedbrytes til morfin i kroppen, og videre til morfin glucuronid.

Heroin omdannes til mellomproduktet 6-MAM og videre til morfin og morfinglucuronid. Kun ved påvist 6-MAM i urinen kan det konkluderes med inntak av heroin. 6-acetylkodein er en forurensing i ”gateheroin” og kan i noen tilfeller påvises i urin. Ved bruk av heroin vil det også kunne påvises kodein. Det skyldes at heroin fremstilles fra opium som blant annet inneholder både morfin og kodein.

Inntak av valmuefrø kan gi påvisbare mengder morfin i urin.

*Oksykodon: Screening metoden har dårlig følsomhet ovenfor Oksykodon. Dersom det er mistanke om oksycodon bruk, ta kontakt med Avdeling for medisinsk biokjemi for nærmere avtale om analysering.

Referanser

Farmakologiportalen

Kommentar

Feilkilder:

Forbytting av prøve.

Manipulering av prøven, for eksempel fortynning eller tilsetting av interfererende stoffer.

Urinens representativitet vurderes i sammenheng med målinger av kreatinin og pH.

Rekvisisjonsskjema

Se Rekvirering av laboratorieanalyser

Takstkoder:
U-opiater(uspesifikk): NOR25841.
Morfin: NPU08985.
Morfin-3-glucuronid(M3G): NPU29087.
6-Monoacetylmorfin(6-MAM): NPU08927.
6-Acetylkodein(6-MAC): NPU054292.
Kodein: NPU01710.
Oksykodon: NPU04591.
Etylmorfin: NPU04464.

Refusjonskode: KF2 per analytt.

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Seksjon for kromatografi

Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert.