GM1-antistoff

GM1-antistoff v. 1.3, 23.11.2018

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass

Analysevolum

0,5 mL

Holdbarhet

Sentrifugert gelglass er holdbar i 5 dager, i kjøleskap eller værelsestemp.

Indikasjon

Polynevropati-utredning. Analysen utføres for å kunne differensiere perifere nevropatier, spesielt for å kunne skille mellom amyelotrofisk lateral sklerose (ALS) og multifokal motor nevropati (MMN).

Analysen brukes også som terapikontroll ved MMN for å hindre utvikling av høye titer.

Kommentar

Utføres 2-3 ganger per måned.

Se også Analyseoversikten

Feilkilder

Unngå hemolyse

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Laboratorium for klinisk biokjemi

Nevrologisk forskningslaboratorium

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier