GM1-antistoff v. 1.4

 

Prøvemateriale

Serum

Serumrør med gel

Analysevolum

0,5 ml serum

Holdbarhet

Sentrifugert gelrør holdbart i 1 uke

Oppbevares i kjøleskap frem til forsendelse

Indikasjon

Polynevropati-utredning. Analysen utføres for å kunne differensiere perifere nevropatier, spesielt for å kunne skille mellom amyelotrofisk lateral sklerose (ALS) og multifokal motor nevropati (MMN).

Analysen brukes også som terapikontroll ved MMN for å hindre utvikling av høye titer.

Kommentar

Se Analyseoversikten til HUS

Utføres 2-3 ganger per måned.

Feilkilder

Unngå hemolyse

Analysested

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier