Antimullerhormon (AMH)

Antimullerhormon (AMH) v. 1.9, 15.04.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 mL serum

Forsendelse

Gelglasset kan sendes

Holdbarhet

Holdbar 6 døgn i kjøleskap

Kommentar

Analysen kan bare rekvireres av godkjente spesialister i gynekologi og obstetrikk.

Se også Analyseoversikten  ved Haukeland eller Ehåndboken ved OUS 

Pasienter som får behandling med biotin eller som bruker helsekostpreparater med biotin (> 5 mg/dag) kan få falskt for lav AMH konsentrasjon. Lavere doser kan føre til interferens hos barn eller voksne med lav kroppsvekt.

Indikasjon

AMH er en markør for ovarial respons i forbindelse med utredning og behandling av ufrivillig barnløse, og kan være av verdi ved planlegging av individuelle regime for behandling. En kan likevel ikke vurdere fertilitet eller sannsynliggjøre graviditet ut fra måling av AMH alene.

Analysested

Det likestilles hvor AMH sendes, til Haukeland universitetssjukehus eller Oslo Universitetssykehus

Haukeland Undiversitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Oslo Universitetssykehus, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

 

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

AMH Antimuller hormon