Antimullerhormon (AMH)

Antimullerhormon (AMH) v. 1.10, 11.11.2021

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 mL serum

Forsendelse

Sentrifugert gelglass kan sendes

Holdbarhet

Holdbar 6 døgn i kjøleskap

Kommentar

Se også Analyseoversikten ved Haukeland eller Ehåndboken ved OUS 

Pasienter som får behandling med biotin eller som bruker helsekostpreparater med biotin (> 5 mg/dag) kan få falskt for lav AMH konsentrasjon. Lavere doser kan føre til interferens hos barn eller voksne med lav kroppsvekt.

Indikasjon

Antimüllerhormon (AMH) kan gi en indikasjon på ovarial egg reserve, men en kan ikke vurdere fertilitet eller sannsynliggjøre mulighet for å bli gravid ut fra måling av AMH alene. Analyse av AMH kan brukes til å predikere ovarial respons på hormonstimulering i forbindelse med assistert befruktning (IVF-behandling).

AMH kan brukes til diagnostisering av barn med forstyrrelser i kjønnsutvikling.

Analysested

Haukeland Undiversitetssjukehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

 

Oslo Universitetssykehus, Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Søkeord

AMH Antimuller hormon