Leukemiutredning og oppfølging v. 1.1, 10.02.2022

Prøvemateriale og prøvetaking

Avhengig av indikasjon/utredning benyttes følgende prøvematerialer ihht. Informasjon på Rekvisisjonsskjema

 

Beinmarg til tranportmedium:

Steril prøvetaking med heparinisert sprøyte, fortrinnsvis første aspirat.

 

Beinmarg på PAX-rør

Steril prøvetaking med heparinisert sprøyte, fortrinnsvis aspirat.

 

Perifert blod til PAX-rør

Standard prosedyre for venepunksjon

 

Heparinblod/EDTA-blod

Standard prosedyre for venepunksjon

 

Prøvetakingsinformasjon, se Genetikkportalen

 

Transportmedium for beinmarg, PAXgene Bone marrow RNA-Tube og PAXgene Blood RNA-Tube bestilles ved henvendelse til avdeling for medisinsk genetikk, HUS.

Analysevolum

1-3 ml beinmarg til transportmedium
3 ml Heparinblod
3 ml EDTA-blod
2 ml beinmarg til PAXgene Bone marrow RNA-Tube
2,5 ml perifert blod til PAXgene Blood RNA-Tube

Prøvebehandling, forsendelse og holdbarhet

Beinmarg sendes på transportmedium.
Sendes frostfritt (4-30 ºC) så raskt som mulig (må være fremme innen 24 t).

Ved mistanke om akutt leukemi sendes beinmarg på PAXgene Bone marrow RNA-Tube i tillegg.
Sendes frostfritt (18-25 ºC) så raskt som mulig (må være fremme innen 72 t).

Ved behandlingsoppfølging (MRD) sendes blod på PAXgene Bone marrow RNA-Tube.
Sendes frostfritt (18-25 ºC) så raskt som mulig (må være fremme innen 72 t).

Unngå å sende prøver som ankommer lab fredag eller dag før helge- og høytidsdager. Dersom dette likevel er nødvendig, må dette avtales på forhånd med Avdeling for medisinsk genetikk, HUS.

Indikasjon

Leukemiutredning og oppfølging. Se analyserepetoar i genetikkportalen under indikasjon molekylær patologi.

Kommentar

Se også Leukemiutredning og oppfølging

Se eventuelt Immunfenotyping utvidet

Analysested

Avdeling for medisinsk genetikk

Laboratorieklinikken, Haukeland universitetssjukehus

Postboks 1400

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon