Troponin T

Troponin T v. 1.1, 09.03.2020

 

Prøvemateriale

serum

 

Serm gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

Holdbar 4 døgn på gelglass

Indikasjon

Hovudsakleg ved mistanke om iskemisk hjartesjukdom (koronarsjukdom dvs. hjarteinfarkt eller ustabil angina). Har prognostisk verdi ved ein rekke tilstandar bl.a. kronisk nyresjukdom og hjartesvikt.

Kommentar

Unngå hemolyse

Troponin I høy sensitiv ( se link Troponin I høy sensitiv (hs-cTNI) (142) analyseres på Med. Biokjemi, SUS, og vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sammenlikne TnT ogTnI.

Se Troponin T i analyseregister ved Haukeland

Rekvisisjonsskjema

Se link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus, Avdeling for klinisk biokjemi, Voss sjukehus

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen