Troponin T

Troponin T v. 1.2, 04.04.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gelglass

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

5 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Hovedsaklig ved mistanke om iskemisk hjertesykdom (koronarsykdom dvs. hjerteinfarkt eller ustabil angina). Har prognostisk verdi ved en rekke tilstander, bl.a. kronisk nyresykdom og hjertesvikt.

Kommentar

Unngå hemolyse

Troponin I høy sensitiv ( se link Troponin I høy sensitiv (hs-cTNI) (142) analyseres på Med. Biokjemi, SUS, og vil i de fleste tilfeller være tilstrekkelig. Men det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å sammenlikne TnT ogTnI.

Se Troponin T i analyseregister ved Haukeland

Se også Troponin T i Nasjonal brukerhåndbok

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Avdeling

Haukeland Universitetssjukehus,

Avdeling for Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen