Prealbumin
Prealbumin v. 1.4

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 ml

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Indikasjon

Kan bidra som beslutningstøtte ved vurdering av blant annet ernæringstilstand, indirekte mål på leverfunksjon/levermasse og proteinsyntese

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Se også Nasjonal brukerhåndbok

Analysested

Haukeland Universitetssykehus,

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier