HE4, Humant Epididymisprotein 4 (173) v. 1.2, 23.02.2022

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetting

Analysevolum

1 mL (abs. minimum 150uL)

Holdbarhet

Avpippetert serum/ serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA = kjemiluminoscens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)
Ny analyse på SUS fra 13.05.2020

Indikasjon

Kontroll av pasienter som er behandlet for epitelial ovariecancer. Vurdering av risiko for epitelial ovariecancer hos pasienter med romoppfyllende prosess i bekkenet, sammen med s-CA 125. Markøren bør kun unntaksvis benyttes hos pasienter over 80 år, da forhøyede verdier pga. nedsatt nyrefunksjon ses relativt ofte hos pasienter i denne aldersgruppen.

I epitelialt cancervev i ovarier er HE4 høyere uttrykt. Hos pasienter med epitelial ovariecancer og hos pasienter med endometriecancer påvises ofte økt konsentrasjon av HE4. Som markør for epitelial ovariecancer har HE4 sannsynligvis bedre diagnostisk nøyaktighet enn CA 125. Dette gjelder nok særlig hos premenopausale kvinner, hos postmenopausale kvinner er markørene tilnærmet likeverdige

Utføres

Mandag til fredag.

Referanseområde

Kvinner, ikke røykere:

18-59 år

<60 pmol/L

60-79 år

<70 pmol/L

>80 år

<80 pmol/L

 

Referanseområdet er hentet fra artikkelen:

Human epididymis protein 4 reference limits and natural

variation in a Nordic reference population

Nils Bolstad & Miriam Øijordsbakken & Kjell Nustad &

Johan Bjerner

Analytisk variasjon (CV)

7,2 %

Svarvurdering

De oppgitte referansegrensene gjelder kun for ikke-røykere. Røykere har i gjennomsnitt 30 % høyere HE4 enn ikke-røykere, men noen røykere kan ha HE4-verdi høyere enn 100 pmol/L, hvilket vanskeliggjør tolkningen hos røykere. Hos friske kvinner er alder den faktoren som mest påvirker referansegrensen, sannsynligvis betinget i fallende GFR med økende alder.  

Høye verdier: Høye verdier sees hos pasienter med epitelial ovariecancer, men også hos kvinner med andre tilstander. Ved diagnostikk av epitelial ovariecancer hos pasienter med romoppfyllende prosess i bekkenet har kombinasjonen av CA 125 og HE4 bedre diagnostisk nøyaktighet enn hver av testene alene. Informasjonen i de to analyseresultatene kan sammenfattes ved hjelp av den såkalte "Risk of Ovarian Malignancy Algorithm" (ROMA). Algoritmen beregner risiko for epitelial ovariecancer hos den enkelte pasient, basert på P-HE4, P-CA 125 og pasientens menopausestatus.

Kontroll av pasienter med kjent ovariecancer: En positiv endring av HE4 blir definert som mer enn 20% økning fra den ene prøven til den neste.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.
Pakningsvedlegg fra Abbott.

Kommentar

Humant epididymisprotein 4 (HE4) er et glykoprotein med molekylvekt på ca. 20-25 kDa, og tilhører en familie av proteasehemmere. HE4 ble først påvist i epitelceller i distale epididymis. Proteinet er uttrykt i epitel i luftveier og genitalier, inkludert ovarier. I epitelialt cancervev i ovarier er det høyere uttrykt. Hos pasienter med epitelial ovariecancer og hos pasienter med endometriecancer påvises ofte økt konsentrasjon av HE4 i plasma. Som markør for epitelial ovariecancer har HE4 sannsynligvis bedre diagnostisk nøyaktighet enn CA 125. Dette gjelder nok særlig hos premenopausale kvinner, hos postmenopausale kvinner er markørene tilnærmet likeverdige.
HE4-nivået kan ikke brukes som absolutt bevis på at ondartet sykdom finnes eller ikke, og analysen skal ikke brukes som screeningtest.
Mulig feilkilde: HE4 stiger med fallende nyrefunksjon.

Analysekode NPU: 27710
Refusjonstakst: MB7

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert