NSE (Neuronspesifikk enolase)

NSE (Neuronspesifikk enolase) v. 1.2, 31.05.2018

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Indikasjon

Utredning og behandlingskontroll ved småcellet lungekarsinom. Følge sykdomsutvikling ved nevroblastomer og svulster av nevroendokrin opprinnelse.

Kommentar

Plasma kan ikke brukes. Hemolyse må unngås.

Se Laboratoriehåndboka til Rikshospitalet

Analysested

Radiumhospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullernschaussen 70

0379 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier