NSE (Neuronspesifikk enolase)

NSE (Neuronspesifikk enolase) v. 1.3, 17.11.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,5 mL

Holdbarhet

3 dager i rompemperatur. 1 uke i kjøleskap. Fryses ved -30oved lenger oppbevaring

Indikasjon

Utredning og behandlingskontroll ved småcellet lungekarsinom. Følge sykdomsutvikling ved nevroblastomer og svulster av nevroendokrin opprinnelse. NSE brukes i noen grad sammen med S100 som markør for hjerneskade etter hypoksi, hjertestans, hodetraumer etc.

Kommentar

Plasma kan ikke brukes. Hemolyse må unngås.

Se Laboratoriehåndboka til OUS

Analysested

Radiumhospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Ullernschaussen 70

0379 Oslo

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon, eventuelt finn rekvisisjon via link Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier