Gruppe B streptokokk (GBS) screening (A) v. 1.3, 27.11.2022

 

Indikasjon

Det anbefales ikke i Norge å ta rutinemessige prøver for påvisning av GBS hos friske, symptomfrie gravide kvinner

Indikasjon for GBS screening av gravide

   -Prematur vannavgang uten rier før uke 37, gjentas hver uke inntil fødsel

   -Innlagt med rier før uke 34

   -Tidligere GBS hos foster eller nyfødt barn

   -GBS-bakteriuri i aktuelt svangerskap

   -Feber eller infeksjon ved fødsel

Prøvemateriale

Vaginalsekret og rektalprøve tatt med samme prøvepensel. Cervixprøve anbefales ikke.

Flytende Amies medium (eSwab).

Prøvetaking

Prøve tas fra ytre tredjedel av vagina og rektum, gjerne med samme prøvepensel.

Prøvebehandling

Prøven oppbevares i kjøleskap til forsendelse

Holdbarhet

Tre døgn

Merking av prøve

Prøveglasset merkes med etikett fra etikettskriver (elektronisk rekvirering). Eventuelt fullt navn og fødselsnummer.

Metode

Bakteriologisk dyrkning

Utføres

Alle dager

Svartid

Negative prøver: 2 dager

Positive prøver: 2-3 dager

Positive funn meddeles fortløpende telefonisk og eventuelt i tillegg elektronisk hos pasienter som er innlagt i sykehus

Svarvurdering

GBS påvist/ikke påvist

Avdeling

Avdeling for medisinsk mikrobiologi

Tlf: 51518800

Seksjon for bakteriediagnostikk

Tlf: 51518807

Akkrediteringsstatus

Akkreditert