Trombocytt antigen typing (HPA1-5,15) v. 1.4, 21.02.2022

Prøvemateriale

EDTA-fullblod

EDTA-glass

Analysevolum

5 – 10 ml (2 – 3 ml på barn).

Ved trombocytt-konsentrasjon lavere enn ca. 50x10*9/l trenges 15-20 ml

Prøvebehandling

Skal IKKE sentrifugeres!

Forsendelse

Må sendes express over natt, senest onsdag. Sending via Jetpak (Ikke tilgjengelig) hvis torsdag, fredag.

Holdbarhet

Må være på analysested innen 48 timer.

Indikasjon

HPA-typing utføres hos pasienter med mistanke om NAITP (neonatal alloimmun trombocytopeni), PTP (post transfusjons purpura) og ved refraktæritet mot trombocytt transfusjoner hos multitransfunderte.

Kommentar

Se også Trombocytt antigen typing, HPA 1-5, 15

Analysested

Universitetssykehuset Nord-Norge,

Laboratoriemedisin,

Sykehusveien 38

9038 Tromsø

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier