Jern (075)

Jern (075) v. 1.6, 24.01.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Pasientforberedelser

Pasienten bør være fastende.

Etter jernbehandling, 1 - 2 dagers behandlingspause før prøvetaking.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Utredning av anemi. 

Mistanke om jernmangel eller hemokromatose.

Ferritin er en bedre inidikator enn jern ved jernmangel.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-<14år: 2,8-22,9 µmol/L

 

14-<19år kvinner: 3,5-29 µmol/L

               menn:   5,5-30µmol/L

 

>=19år: 6 - 28 µmol/L

 

Analytisk variasjon (CV)

<3%

Biologisk variasjon

Den intraindividuelle biologiske variasjon hos friske individer er betydelig, opp til 50% i løpet av et døgn- og med høyest verdi om morgen/formiddag, og lavest om ettermiddag/kveld.

Det er også betydelig dag-til-dag variasjon.

I gjennomsnitt er intraindividuell biologisk variasjon på 23% over et tidsrom på dager-måneder.

Ved jernmangel og jernoverskudd avtar den intraindividuelle variasjon.

Svarvurdering

Høye verdier:

Jernbehandling, blodtransfusjoner, hemo-kromatose, hemolytiske anemier, jernforgiftning, leversykdommer, nefritt, akutte leukemier, bruk av P-piller.

Lave verdier:

Infeksjoner, jernmangel, nefrose, carcinom.

Ved graviditet faller konsentrasjonen ca.midt i svangerskapet.

Referanse

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

 

Kommentar

Lipemi, M-komponenter i høy konsentrasjon gir falsk forhøyede verdier.

Langvarig stase ved prøvetaking og hemolyse gir også falskt forhøyet konsentrasjon.

 

Analysekode: NPU 02508

Refusjonstakst: MB 2

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi