Sertralin (Zoloft)

Sertralin (Zoloft) v. 1.4, 15.03.2019

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Avpipetteres før sending

Holdbarhet

7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utanfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning.

Kommentar

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon  eller finn rekvisisjon via linken Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier