Sertralin (Zoloft) v. 1.5
 

Prøvemateriale

Serum

Serumrør uten gel

Analysevolum

0,5 ml Minimun 0,5 ml serum når det blir bestilt én analyse, 1 ml når det er bestilt flere analyser

Pasientforberedelse 

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og nå konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring)

Prøvebehandling

Serum må avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbart i 7 døgn

Indikasjon

Rutinekontroll, vurdering av etterleving, terapisvikt, bivirkninger, interaksjoner, dokumentasjon ved bruk av doser utenfor anbefalt område, og ved mistanke om forgiftning

Kommentar

Utføres 3 ganger i uken

Se også Analyseoversikten til HUS

Analysested

 

Haukeland Universitetssykehus

Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her:  DokumentAnalyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier (Gyldig)