Totalprotein (078)

Totalprotein (078) v. 1.6, 17.02.2021

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 ml

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn.

Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Vurdering av hydreringsgrad, men albumin foretrekkes.

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

62 - 78 g/L

Analytisk variasjon (CV)

<2%

Biologisk variasjon

Nyfødte 10% lavere konsentrasjon.

Liggende stilling: 5-10% lavere kons.

Graviditet 3. trimester: 10-15 % lavere kons.

Svarvurdering

Høye verdier:

Dehydrering, myelomatose, makroglobulinemi, Waldenströms.

Lave verdier:

Overhydrering,underernæring, levercirrhose, massiv proteinuri.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Kommentar

Feilkilder:

Dextran, lipemi og røntgenkontrast gir falsk forhøyde verdier.

 

Analysekode NPU: 25617

Refusjonstakst MB: 3

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi