Iohexol-clearance

Iohexol-clearance v. 1.4, 29.11.2018

 

 

 

Prøvemateriale

Serum

 

Gelglass, eventuelt serumglass uten gel

Analysevolum

0,5 ml serum

Pasientforberedelser

Pasienten må ikke ha fått intravenøse kontrastmidler de to siste døgn. Pasientens høyde og vekt skal skrives på rekvisisjonen. Medikament til behandling av anafylaktisk sjokk skal være tilgjengelig.

 

Prøvetaking

NB: Tidspunktet for prøvetaking av prøve etter  at medikament er gitt,   være nøyaktig! Skal kun variere +- 10 min på bestilt tidspunkt. Dette er en omfattende prøve for pasienten og tidspunktet er svært viktig å overholde! 

Som regel er det bare dersom prøvetaking blir etter vanlig arbeidstid, at Medisinsk biokjemi tar disse prøvene. Ellers er det avdelig/poliklinikk som tar dem.

O-prøve tas før iohexol gis. Vanligvis tas ny prøve etter 4 timer.

Det kan i noen tilfeller være aktuelt å ta flere prøver til andre tidspunkt.

Kopi av sendeskjema skal medfølge de prøvene som kommer før test er avsluttet. Merk disse skjemaene tydelig med kopi. Sett strek på skrått over hele kopien, for å unngå misforståelser. Kopien(e) skal ikke sendes med til analysested, men er til hjelp i behandling av prøven før sending.

Orginalt sendeskjema skal leveres sammen med siste prøve og må være  utfyllt med nøyaktig prøvetakings-tidspunkt på alle prøvetakningene. Glassene merkes på samme måte.

Prøvebehandling

Prøveglassene skal sentrifugeres og avpipetteres før sending.

Se ellers Analyseoversikten

Forsendelse

Prøvene sendes samlet med 1 skjema

Holdbarhet

7 døgn i kjøleskap

Merking av prøve

Prøveglassene skal være merket med klokkeslett

Indikasjon

Vurdering av glomerulær filtrasjonshastigheit (GFR) ved behov for eksakt GFR-måling. Også aktuell i forbindelse med dosering av visse legemiddel og bruk av potensielt nefrotoksiske legemiddel.

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier

Sendested

Haukeland Universitetssjukehus, Medisinsk biokjemi og farmakologi

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas lies vei 91B

5021 Bergen