ALP - Alkalisk fosfatase (068) v. 1.11

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL

Pasientforberedelser

Fettrike måltider gir lett forhøyede verdier.

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer. Langvarig stase kan gi falskt forhøyet prøvesvar.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Lever- og skjelett sykdommer

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

 

ALP har benevning U/L.

Piker (rød)  Gutter (blå)

 

 

 

 

 

 

 

RI Barn 0-20år:

Kjønn

Fra (år)

Til (år)

2,5

97,5

Piker og gutter

0

1

 

 

Piker og gutter

1

2

132

489

Piker og gutter

2

3

137

401

Piker og gutter

3

4

140

383

Piker og gutter

4

5

144

392

Piker og gutter

5

6

147

406

Piker og gutter

6

7

153

410

Piker og gutter

7

8

163

411

Piker

8

9

160

435

Piker

9

10

166

449

Piker

10

11

174

466

Piker

11

12

168

484

Piker

12

13

124

522

Piker

13

14

76

377

Piker

14

15

62

236

Piker

15

16

55

168

Piker

16

17

50

140

k

17

18

43

132

K

18

19

42

125

K

19

20

40

123

Gutter

8

9

153

410

Gutter

9

10

155

422

Gutter

10

11

157

429

Gutter

11

12

157

469

Gutter

12

13

157

546

Gutter

13

14

161

581

Gutter

14

15

164

516

Gutter

15

16

89

438

Gutter

16

17

72

296

M

17

18

64

204

M

18

19

59

168

M

19

20

53

154

 

 

 

 

RI voksne 20-105år:

Kvinner (rød)  Menn (blå)

 

 

 

TMC

TMC

Kjønn

Alder (år)

Alder (år)

2,5

97,5

K

20

29

38,2

114,5

k

30

39

35,8

106,6

K

40

49

36,9

108,6

k

50

59

43,6

133,6

K

60

69

46,4

128,6

k

70

79

45,8

126,1

K

80

105

42,7

134,2

M

20

29

47,3

132,5

M

30

39

44,5

124,2

M

40

49

45,9

122,0

M

50

59

45,8

120,1

M

60

69

45,0

120,5

M

70

79

44,3

123,8

M

80

105

43,9

137,7

 

 

 

Analytisk variasjon (CV)

<5%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:   Leversykdommer med kolestase, skjelett- sykdommer, metastaser, hyperparathyreoidisme.

Ved graviditet i 3. trimester ses stigning p.g.a. placenta-alkalisk fosfatase (opptil 600 U/l).

Hemolyse kan gi falskt forhøyet prøvesvar. Det samme kan langvarig stase ved prøvetaking.

Referanse

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert

Kommentar

Analysekode: NPU27783

Refusjonskategori: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi