ALP - Alkalisk fosfatase (068)

ALP - Alkalisk fosfatase (068) v. 1.10, 03.02.2022

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1 mL

Pasientforberedelser

Fettrike måltider gir lett forhøyede verdier.

Prøvebehandling

Serum skilles fra blodlegemene innen 2 timer. Langvarig stase kan gi falskt forhøyet prøvesvar.

Holdbarhet

Avpipettert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares kjølig.

Metode

Fotometri

Indikasjon

Lever- og skjelett sykdommer

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

0-14 dager:   90 - 273 U/L

15 dager - <1år:   134 - 518 U/L

1 - <10år:   156 -369 U/L

10 - <13år: 141 460 U/L

13 - 15år: Kvinner: 62 - 280 U/L, Menn: 127 - 517 U/L

15 - <17år: Kvinner: 54 - 128 U/L. Menn: 89 -365 U/L

17 - <19år: Kvinner: 48 - 95 U/L, Menn: 59 - 164 U/L

>= 19år: 34 - 115 U/L

Referanseintervall er hentet fra Caliper database for barn, og fra Norip for voksne.

Analytisk variasjon (CV)

<5%

Svarvurdering

Forhøyede verdier:   Leversykdommer med kolestase, skjelett- sykdommer, metastaser, hyperparathyreoidisme.

Ved graviditet i 3. trimester ses stigning p.g.a. placenta-alkalisk fosfatase (opptil 600 U/l).

Hemolyse kan gi falskt forhøyet prøvesvar. Det samme kan langvarig stase ved prøvetaking.

Referanse

 

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Akkrediteringsstatus Akkreditert

Kommentar

Analysekode: NPU27783

Refusjonskategori: MB1

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Klinisk kjemi