Elektroforese i urin (-59)

Elektroforese i urin (-59) v. 1.2, 04.02.2014

Prøvemateriale

Urin

Monovetterør

Analysevolum

Minimum 40 ml (inkl. evt. immunfiksering)

Prøvetaking

Helst døgnurin, alternativt morgenurin.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.

Metode

Agarosegel

Indikasjon

Mistanke om myelomatose.

Utføres

Mandag - fredag på dagtid ved behov.

Forventet svartid 2-3 uker.

Referanser

Se Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi

Rekvisisjonsskjema

Urin-rekvisisjon

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Elfo/allergi