Fluvoksamin (Fevarin)

Fluvoksamin (Fevarin) v. 1.5, 02.10.2020

Prøvemateriale

Serum

Glass uten tilsetning

Pasientforberedelse

Ved terapikontroll: Prøven bør tas rett før neste dose (bunnkonsentrasjon), og når konsentrasjonen er i likevekt (minimum 5 halveringstider etter oppstart eller doseendring).

Analysevolum

Minimum 0,5 ml serum når det blir bestilt en analyse; 1 ml når det blir bestilt flere analyser.

Prøvebehandling

Serum avpipetteres før sending

Holdbarhet

Avpipettert serum er holdbar i 7 døgn

Kommentar

Utføres 3 ganger per uke.

Se også Analyseoversikten

Analysested

Haukeland universitetssjukehus, Laboratorium for klinisk biokjemi, Lege- og rusmiddelanalyse

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier