Gentamicin, Gensumysin (121) v. 1.9

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

1,0 ml (min 250 µl)

Prøvetaking

Prøvetakingstidspunktet varierer avhengig av om det ønskes måling av maks- eller minimumsverdi.
Første prøve tas før 4. dose Gentamicin og deretter to ganger per uke. Eventuelt økt monitorering ved en allerede foreliggende nyreskade.

Ved alvorlig sepsis/septisk sjokk skal alltid serumkonsentrasjonen vurderes før man eventuelt gir dose nummer 2. Både «8 timers prøve» (for å sikre at høy nok dose er gitt) og «0 prøve» (for å hindre akkumulering og nyretoksisitet)

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt

Holdbarhet

Serum holdbar i 7 døgn.
Prøver som inneholder antibiotikum av typen β-laktam må fryses dersom det går mer enn 8 timer før den analyseres.

Metode

Immunkjemisk analyse
Analyseinstrument: Abbott Architect c 16000, Abbott

Indikasjon

Terapikontroll.

Utskilles uforandret-hovedsakelig via nyrene ved glomerulær filtrasjon.
Konsentrasjonsmåling er viktig fordi vi ikke kan forutsi serumkonsentrasjon ut fra dose alene, og fordi Gentamicin har nefrologisk og ototoksisk potensiale.

Utføres

Daglig.

Referanseområde

Voksne:
Ved dosering x 1 per døgn

0 prøve: < 0,5 mg/L.  Verdier <1,0 kan aksepteres ved alvorlig infeksjon, initialt. (prøve tas før ny dose)
8 timers prøve: 1,5 - 4 mg/L (prøve tas 8 timer etter påbegynt infusjon).

Ved dosering x 2-3 per døgn

0 prøve: < 2 mg/L (prøve tas umiddelbart før ny dose)
1 times prøve: 6 - 12 mg/L (prøve tas 1 time etter påbegynt infusjon).
Toppkonsentrasjoner over 12 mg/L bør unngås ved dosering x 3 per døgn.

Barn:
Bunnverdi:
<1,0mg/L
Ref:  
3.2 Dosering og serumspeilmåling av aminoglykosider og vankomycin - Helsebiblioteket

Analytisk variasjon (CV)

10 %

Referanser

Felleskatalogen.no og
Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus.
Brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Kommentar

Feilkilde: Prøve tatt på feil tidspunkt.
Manglende opplysninger om dosering og/eller prøvetakingstidspunkt.

Takstkode KF5
Analysekode NPU02164

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51519514
Faggruppe/Seksjon: Medikament.

Akkrediteringsstatus

Akkreditert