Copeptin i plasma (erstatter ADH) v. 1.7, 03.10.2022

Prøvemateriale

EDTA-plasma

EDTA-glass , på forhånd kjølte glass

Analysevolum

0,5 ml EDTA-plasma

Prøvebehandling

Glasset fylles helt og blandes ved å snu det opp ned 8-10 ganger, settes i isvann og kjølesentrifugeres innen 30 min.

Plasma overføres til plastrør, fryses og sendes frosset til laboratoriet.

Forsendelse

Sendes på tørris

Indikasjon

Skille mellom sentral eller nefrogen diabetes insipidus som årsak til polydipsi og poliuri (3-20 l urin/døgn)

Kommentar

ADH ble analysert tidligere, er blitt erstatta av Copeptin i plasma.

Se Brukerhåndboken til OUS

Analysested

Oslo universitetssykehus HF

Aker sykehus

Hormonlaboratoriet

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Rekvisisjonsskjema 

Rekvisisjon

Eller finn rekvisisjon her: Analyseoversikter og rekvisisjoner ved eksterne laboratorier