GA, Glykert albumin (046)

GA, Glykert albumin (046) v. 1.2, 01.12.2020

 

Prøvemateriale

Serum.

Gelglass.

Glass uten tilsetning kan også benyttes.

Analysevolum

0,5 mL

Prøvetaking

Venepunksjon eventuelt kapillært ved vanskelig prøvetakning.

Prøvebehandling

Prøven sentrifugeres innen 2 timer.

Oppbevares ved 2-8 °C.

Holdbarhet

Serum er holdbart 7 døgn i kjøleskap og opp til 24 timer ved romtemperatur.

Metode

LC-MS/MS

Indikasjon

Kontroll av diabetes når HbA1c er lite egnet.

HbA1c kan ikke benyttes ved endret omsetning av erytrocytter som sees ved jernmangelanemi, hemolytisk anemi, kronisk malaria, kronisk nyresykdom og svangerskap. Ved større blødninger og transfusjoner kan det være manglende samsvar mellom HbA1c resultatet og pasientens grad av hyperglykemi. Enkelte hemoglobinvarianter kan føre til falske HbA1c verdier. I disse tilfellene må diabetesdiagnostikken basere seg på fastende glukosemålinger, glukosebelastning og glykert albumin.

Utføres

Utføres ca. 2 ganger per måned.

Referanseområde

Kvinner og menn: 7,8 -12,4 %

Analytisk variasjon (CV)

≤ 4 %.

Referanser

Measurement of glycated albumin in serum and plasma by LC-MS/MS. Scand J Clin Lab Invest. 2016 May;76(3):195-201 og Advantages and pitfalls of fructosamine and glycated albumin in the diagnosis and treatment of diabetes. J Diabetes Sci Technol. 2015 Mar;9(2):169-76

Svarvurdering

9-12 g albumin produseres i leveren daglig. Halveringstiden av albumin er ca 20 dager og andel glykert albumin vil derfor være påvirket av glukosenivået de siste ukene.

Kommentar

Feilkilder:

Akutt fase reaksjon kan gi raskt fall i albumin konsentrasjon. Dette vil kunne påvirke glykeringsgraden. Det finne også mutasjoner i genet for albumin, og slike mutasjoner vil kunne endre albumins evne til å bli glykert.

 

NPUkode: NPU54870

Refusjonskode: MB8

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51 51 95 09 / 51 51 95 14

Seksjon kromatografi

Akkrediteringsstatus Ikke akkreditert