Folater (094)

Folater (094) v. 1.18, 02.02.2022

Prøvemateriale

Serum
Gel/glass uten tilsetning.

Analysevolum

1 mL (abs. minimum 125 uL)

Pasientforberedelser

Prøven bør tas fastende, da nylig matinntak kan øke folatkonsentrasjonen betydelig.

Prøvebehandling

Glasset må sentrifugeres og serum skilles fra blodlegemer innen 2 timer. Unngå hemolyse
Prøven må beskyttes mot direkte sol-lys

Holdbarhet

Avpippetert serum/serum over gel er holdbart i 7 døgn. Oppbevares ved 2 – 8 grader, men transport ved romtemperatur er likevel akseptabelt.

Metode

Immunkjemisk analyse
(CMIA=kjemiluminescens-mikropartikkelanalyse)
Analyseapparat: Alinity I (Abbott)

Indikasjon

Anemiutredning. Mistanke om folatmangel. Ved nevropsykiatriske tilstander.

Utføres

Mandag - fredag

Referanseområde

6,3 – 34 nmol/L
Øvre måleområde er 45 nmol/L. Verdier over denne verdi vil bli gitt ut med > 45 nmol/L.
Nedre referansegrense fra 244 Nordiske friske personer er 6,4 nmol/ men WHO anbefaler at man har verdier over 10 nmol/L.

Analytisk variasjon (CV)

14 % i nivå 7,3 nmol/L
12 % i nivå 22 nmol/L

Svarvurdering

Lave verdier:
Nedsatt inntak (feilernæring), redusert opptak (f.eks. cøliaki) eller økt inaktivering (alkohol).
Økt forbruk ved graviditet, myeloproliferative tilstander, kroniske inflammasjoner og hematologiske anemier.
Enkelte medikamenter kan gi forstyrrelse i folat metabolismen som f.eks. antiepileptika, barbiturater samt folatantagonister.

Høye verdier:
Kobalamin mangel, samt ved langvarig faste.

Referanser

Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi
Pakningsvedlegg ifra Abbott
Informasjon ifra glassleverandør (Med Kjemi)
uptodate.com
Egne forsøk (holdbarhet)
Referanseområdet er utarbeidet ved analyse av Nobida prøver fra NORIP prosjektet.

Kommentar

Måleområde: 5,0 – 45 nmol/L
Svar < 10 nmol/L utgis med 1 desimal, svar > 10 nmol/L utgis uten desimal.
Hemolyse gir falskt forhøyde verdier

Det er vanskelig å skille B12-mangel og folatmangel da de begge kan gi lignende hematologiske og nevropsykiatriske plager. Anbefales da å måle s-MMA og p-homocystein. B12 mangel er karakterisert med forhøyede verdier av både s-MMA og p-homocystein, men bare p-homocystein er forhøyet ved folatmangel.

NPU kode: 02070
Refusjonskategori: MB6

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi
Tlf. 51 51 95 14
Faggruppe/Seksjon: Immun kjemi

Akkrediteringsstatus

Akkreditert