Leukocytter i pleuravæske

Leukocytter i pleuravæske v. 1.5, 18.09.2020
Prøvemateriale

Pleuravæske

EDTA-glass

Prøvebehandling

Må analyseres innen 1/2 time. Leveres direkte til bioingeniør på Avdeling for medisinsk biokjemi umiddelbart etter prøvetaking. Må ikke settes i kjøleskap på gangen.

Holdbarhet

1/2 time

Utføres

Hele døgnet.

Referanseområde

Ikke etablert normalt referanseområde.

Indikasjon

Differensialdiagnostikk i evaluering av årsak til pleuraveske (infeksjon eller eksudat (høy protein) vs transudat (lav protein)). Se evt. også Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults: Initial testing (UptoDate)

Svarvurdering

Normale, premaligne eller maligne tilstander.

For å skille mellom eksudat og transudat kan det også være aktuelt å rekvirere andre analyser. Les om “The Light's Criteria Rule” i Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults: Initial testing (UptoDate)
 

Kommentar

Analysekode NPU29928                   

Refusjonskode MB10

Rekvisisjonsskjema

Urinrekvisisjon
Akkrediteringsstatus

Ikke akkreditert metode

Avdeling

Avdeling for medisinsk biokjemi

Tlf. 51519514

Faggruppe/Seksjon: Hematologi