Insulin - antistoffer mot

Insulin - antistoffer mot v. 1.4, 01.12.2020

 

Prøvemateriale

Serum

Gel/glass uten tilsetning

Analysevolum

0,2 ml

Holdbarhet

Gelrør/avpipettert serum:
3 dager i romtemperatur
7 dager i kjøleskap

Indikasjon

Utredning med tanke på type 1 diabetes mellitus, hovedsakelig hos barn og unge. Utredning ved mulig antistoff relatert hypoglykemi

Kommentar

Utføres hver 2-3. uke.

 Se også Analyseoversikten

Se også Insulin

Feilkilder

Lipemiske eller hemolyserte prøver bør unngås.

Analysested

Haukeland Universitetssykehus, Hormonlaboratoriet

Laboratoriebygget, varemottak

Jonas Lies vei 91B

5021 Bergen

Rekvisisjonsskjema

Rekvisisjon